Produkty

in-Grid

Obstaraj.sk

Servis

Kontakt

So zameraním na kvalitu, prinášame Vám to, čo vieme najlepšie...

 

Meranie a regulácia

legislatíva vo verejnom obstarávaní

servis PC...

Produkty

Servisná činnosť

in-Grid

Obstaraj.sk

#2

- meranie

- archivácia

- vyhodnocovanie

- regulácia

#1

#3

- servis PC

- Windows Servre

- Linux Servre

- siete

- databázy

- programovanie

- tvorba aplikácií a portálov

- legislatíva

- zákon o verejnom obstarávaní

- metodika

- rozhodnutie súdov

- vestník verejného obstarávania

- CPV

- lehoty

- poradňa

Výhody:

- optimálne riešenia

- prijateľná cena

- dlhoročné skúsenosti

Výhody:

- systém dostupný 24/7

- bez nutnosti vlastného "železa"

Výhody:

- denne aktualizované informácie

- fulltextové vyhľadávanie

- personalizované prostredie

- plné aktuálne znenie zákona

- poradenstvo

in-Grid

In-grid je služba pre zber dát z rôzných prístrojov, ako napríklad meračov energií, automatizačných staníc kotolní, odovzdávacích staníc tepla a podobne cez internet.

Zozbierané dáta sú spracované podľa požiadaviek zákazníka, archivované a prezentované cez internet pomocou webových stránok zákaznikovy.

Výhodou systému je, že dáta má dostupné kdekoľvek a kedykoľvek, prístup k nim má len ten, komu to dovolí a v rozsahu v akom mu to dovolí. Všetky výstupy zo systému sú personalizované na firmu/zamestnanca/osobu.

Zákazník nevlastní serverovú časť systému, nerieši nákladnú archiváciu, správu a prevádzku systému a ani nevlastni softvér, ktorý je neustale inovovaný podľa aktuálnych potrieb trhu a zákaznikov a podľa potrieb bezpečnosti.

Zákazník však vlastní dáta, na ktoré nám dáva súhlas so spracovaním pre neho. Ak sa rozhodne ďalej nevyužívať naše služby, dáta mu vrátime v dohodnutej forme.

Obstaraj.sk

Stránka je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o proces verejného obstarávania či už na strane obstarávateľov (§6,§7,§8), uchádzačov, záujemcov, odbornú i laickú verejnosť.

 

Cieľom údajov, ktoré nájdete na tejto stránke je poskytnúť nestranné a odborné pohľady na priebeh realizovaných verejných obstarávaní. Zjednodušiť vyhľadávanie a prístup k rozhodnutiam Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj k jeho metodickým usmerneniam a výsledkom kontroly.

 

 

Služby portálu sú nastavene prehľadne a prakticky aby čo najviac zjednodušili prístup k údajom ohľadne verejného obstarávania.

Rozsah služieb stránky sa priebežne aktualizuje a zohľadňuje požiadavky užívateľov.

 

Servis PC

- návrh štruktúry siete, prípadne jej optimalizácia a realizácia projektu

- optimalizácia tlače

- optimalizácia výpočtovej techniky a serverov na báze poradenstva aj realizácie

- návrh, realizácia a prevádzka WiFi sietí

- vyhľadávanie problémov na sieti a ich následne odstránenie

- vyhľadávanie problémov na PC kleinta a ich odstraňovanie

- webhostingové služby

- serverhostingové služby

- videokonferenčné služby

- AnyDesk

- HelpDesk

 

Kontakt

Odesielanie formuláre...

Došlo k chybe na serveri.

Formulár bol odoslaný.

Amina SK s.r.o.

Charkovská 24

040 22 Košice

 

info@amina.sk

M: 0908 774 009

 

IČO: 443 67 601